Kūrybinės skaitmeninės

strategijos

Kodėl Jums reikia strategijos?

Mes paruošiame strategiją net kurdami nesudėtingus sprendimus, nes tai įrankis, kuriame įvardiname kryptį. Ateityje mūsų siūlomi sprendimai bus grindžiami argumentais iš šio sutarimo.

Už skaitmeninių ribų

Kai prekinis ženklas nepateikia mums strategijos, mes pasiūlome ją sukurti kaip universalų susitarimą, kuriuo galima bus vadovautis ne tik skaitmeninėje erdvėje.

Tiesos sakymas

Bazinis susitarimas su klientu visada yra maksimaliai pagrįstos tiesos įvardijimas. Kokia ji graži ar nepriimtina bebūtų, mes turime remtis tiesomis, dėl kurių visi sutariame.

Krypties parinkimas

Strateginis marketingas nuo įprasto skiriasi tuo, kad visi vykdomi veiksmai turi paremti pasirinktą kryptį. Taip judėjimui link tikslo sutelkiamas visas laikas ir resursai. Todėl kiekvienas prekinis ženklas turi žinoti, kokioje aplinkoje jis yra dabar ir kokia jo ambicija. 

Atvirai įsivardinti savo stiprybes bei silpnybes.

Pasakyti kokioje aplinkoje jis veikia. Kokios jų klientų savybės? Koks priimtiniausias kontaktas su jais? Tai nusako, kokia turi būti kompanija, kokias savybes komunikuoti.

Žinodami atsakymus į šiuos klausimus jais grindžiame skaitmeninės strategijos pagrindus.

Skaitmeninė strategija

Visas skaitmenines paslaugas ir produktus mes grindžiame bendros strategijos argumentais. Todėl ruošdami skaitmenines koncepcijas aiškiai pasakome 3 faktorius:

Tiesa

Bazinė tiesa, kuria remiasi sprendimas ir kuri lemia kliento apsisprendimą.

Pavyzdžiui: Užsakydami pakuotes elektroninėje erdvėje klientai nori pamatyti ir apžiūrėti jas gyvai. Tai reiškia, kad mes ieškosime būdų šį poreikį patenkinti virtualioje erdvėje.

Neigimas

Dėl ko galutinis klientas gali atsisakyti pasinaudoti paslauga. Pagrindinė rizika, kurią reikia maksimaliai sumažinti.

Pavyzdžiui: Nežinomas produktas kels abejones dėl kokybės. Todėl mes numatysime informaciją video formatu, kuris paneigs šią nuostatą.

Iššūkis

Kiekviena mūsų kurta paslauga arba produktas turi būti progresyvus, rinkoje turėti inovaciją, kuri padidins konkurencinį pranašumą. Įvardijimas leis orientuotis į didesnę pridėtinę vertę.

4 faktorių balanso metodas

Mes naudojame metodą leidžiantį sukurti subalansuotą skaitmeninį produktą ar paslaugą. Surasti balansą tarp 4 kertinių skaitmeninių sprendimo faktorių ir parodyti efektyviausią vystymosi kelią.

4 faktoriai

Patirtis0%
100 %

Vartotojų, kurie naudosis produktu, skaitmeninė patirtis, įgūdžiai naudotis kompiuteriais, skaitmeninėje erdvėje praleidžiamas laikas.

Produktas 0%
100 %

Parduodamo produkto turinys labiau tekstinis - pasakojimai, istorijos, rekomendacijos, ar vizualinis - iliustracijos, nuotraukos, vaizdai, video turinys.

Lojalumas0%
100 %

Vartotojų įsitraukimas ir lojalumas. Grįžtančių vartotojų poreikis ir vartotojų grupės ir įpročių formavimas.

Interaktyvumas0%
100 %

Turinio interaktyvumo, animacijos, naujų formatų galimybės.

Analizės pagalba kiekvienas faktorius vertinamas 8 skilčių skalėje. Rezultate gauname gaires subalansuotam, maksimaliai atitinkančiam vartotojo poreikius sprendimui.

Rezultate gauname:

Inovatyvus sprendimas

Klasikinis produktas

Išbalansuotas, netinkamas sprendimas

Visada siekiame subalansuoto sprendimo. O ši analizė tampa argumentacija visame kūrybos procese.

Dažnas mūsų klientas puikiai žino savo prekinio ženklo strategiją, tačiau mums reikia suvienodinti žinojimus, kad sėkmingą sprendimą kurtume kartu. Todėl prieš imdamiesi konkrečių projektavimo darbų rengiame strateginę projekto dalį.